Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Python ile Veri Bilimi Eğitimi

Python ile Veri Bilimi

1.      Python Yazılım Dili Ve Geliştirme Ortamı Özelliklerinin Tanıtılması

2.      Temel Veri Yapıları Ve Fonksiyonların Öğrenilmesi

3.      Numpy İle Bilimsel Hesaplamalar Yapılması

4.      Pandas İle Veri Analizi

5.      Matplotlib İle Veri Görselleştirilmesi

6.      Python’da Veri Ön İşleme Tekniklerinin Öğrenilmesi

7.      Scikit-Learn İle Makine Öğrenmesi Uygulamaları

8.      Python İle Temel Uygulamaların Gerçeklenmesi

Python ile Veri Analitiğine giriş dersinde Python fonksiyon ve veri yapıları öğretilerek, temel Python kütüphanelerinin kullanımı gösterilecektir. Python ile veri ön işleme teknikleri, veri manipülasyonları ve veri dönüşümleri gösterilecektir. Ayrıca makine öğrenmesi algoritmalarının python ortamında uygulamaları gösterilecektir. Katılımcılara veri analitiğinde Python yazılım dilini kullanım becerisi kazandırılması amacıyla farklı veri setleri ve problemler ele alınarak, bu problemlerinin çözümüne yönelik uygulamalar yapılacaktır.