Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Machine Leaning / Deep Learning Eğitimleri

Makine öğrenimi,  temel olarak yapay zekadan kaynaklanır. Yani makine öğreniminin yapay zekanın alt dalı olduğu  söylenilebilir. Makine öğrenimi, bilgisayar deneyimini öğrenmeye, örneklerle öğrenmeye ve bu öğrenme yeteneklerinin zaman içinde zeka sisteminin performansını geliştirmesine olanak sağlayan uyarlamalı mekanizmayı içerir.

Eğitimde aşağıdaki konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

§  Makine Öğrenmesi (Machine Learning) Nedir?

Machine Learning Patterns

– Classification
– Clustering
– Regression

§ Makine Öğrenmesi Sırasında Karşılaşılan Problemler

Ezberleme (Overfitting)
Problemi

Boyutluluk Problemi Ve Boyut Azaltma
(Dimension Reduction)

§ Supervised Öğrenme

Sınıflandırma (Classification)

Naive Bayes
Algoritması

K-Nearest
Sınıflandırıcı

Random Forest
Sınıflandırıcı

Support Vector Sınıflandırıcı

§ Regresyon

Lineer Regresyon

§ Unsupervised Öğrenme

Kümeleme (Clustering)

K-Ortalama (K-Means)
Kümeleme

Birleşme (Association)

Apriori Algoritması